Už dlhé roky navštevujem stredné, základné a materské školy s hudobno - výchovným programom.
Absolvoval som viac ako 100 výchovných koncertov na školách po celom Slovensku. 

Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje: fujara, píšťaľa, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, citara, heligónka - harmonika, pastiersky bič, krumhorna, cimbal a iné.  

Zaujímavou a interaktívnou formou predstavujem hru na viac než 12 hudobných nástrojov a o každom prezradím čosi z histórie nástroja.

Deti, žiaci a študenti tak majú jedinečnú príležitosť "dotknúť" sa hudobnej kultúry našich predkov, započuvať sa do jedinečného zvuku fujari, píštaľ, trubiek, gájd, drumble, pozajny, flauty a  pod.

Vstupné: 1,20 € na žiaka 

V prípade, že by ste mali záujem o vystúpenie aj na vašej škole či škôlke, kontaktujte ma na telefónnom čísle, ktoré nájdete v sekcii KONTAKTY

Anton Budinský, spolupracovník STV a Slovenského rozhlasu.