Anton Budinský nar.1954 navštevoval ĽŠU v Novej Bani hru na akordeón. Už v detstve ho očarila ľudová pieseň, ako 14 ročný začal zbierať ľudové piesne z národopisnej oblasti Tekova - Kozárovce, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Tekovská Breznica, Brehy, Nová Baňa, Bukovina, Voznica, Žarnovica. V 17-tych rokoch odovzdal 600 piesní pre SAV a Múzeum Nová Baňa.

Je absolventom Vojenskej hudobnej školy V. Nejedlého v Roudnici nad Labem, kde študoval nástroj pozauna, tenor a barytón. Po ukončení pôsobil vo Vojenskej hudbe vo Vyškove a Topoľčanoch. Počas vojenskej služby i v civile pôsobil v SĽUKu. Roku 1980 sa oženil. Odišiel do civilu a začal pôsobiť vo Zvolene ako kapelník dychovej hudby Železničiarka, tiež ako externý učiteľ ZUŠ a cimbalista vo folklórnom súbore Marína.

Zároveň od roku 1983 študoval cimbal na Konzervatóriu v Brne a v roku 1989 v Hradci Králové výrobu a mechaniku klavíra. Pomaly 25 rokov žije v Podpoľaní v Očovej - Holcov Majer. Jeho záľubou sú ľudové piesne a ľudové nástroje, na ktorých dokáže hrať. V tomto duchu vychovával aj svojich synov a žiakov z regiónu Zvolen, Detva, Očová, Vígľaš a okolie. Vydal publikácie ľudových piesní z Novej Bane a Očovej.      

 

Syn Martin Budinský nar 1980 navštevoval ZUŠ v Detve hru na cimbal a pôsobil v súbore Ratolesť a Podpoľanec. V roku 2002 ukončil Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v roku 2003 Akadémiu umení - Fakultu muzických umení v Banskej Bystrici odbor cimbal. Počas štúdia sa zúčastňoval rôznych medzinárodných súťaží, na ktorých obsadil popredné miesta:    

1999 - Vitebsk - Bielorusko - II. miesto,      1999 - Valašské Meziříči - Česká republika - II. miesto     2000 - Čerepovec - Rusko - I. miesto,      2000 - Banská Bystrica - Eurotalent - I. miesto     2001 - Charkov - Ukrajina - III. miesto,     2001 - Valašské Meziříči - Česká republika - I. miesto Za túto umeleckú reprezentáciu Slovenska v zahraničí bol ocenený ministrom školstva Listom sv. Gorazda a Fórum pedagogiky.

Už ako študent pôsobil ako externý hráč Štátnej opery v Budapešti, tiež je členom Svetovej asocíácie cimbalistov so sídlom v Budapešti. Po ukončení štúdia zostal učiť na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, pôsobí vo VFS Jánošík vo Zvolene, v orchestri Zlaté husle, v Lúčnici, v Slovenskom rozhlase, televízii, nahráva CD nosiče. Interpretuje diela svetovej i domácej klasickej a ľudovej hudby.    

 

Syn Michal Budinský nar. 1986 po ukončení Gymnázia vo Zvolene pokračuje v štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Tiež sa venuje hre na cimbal, pôsobí vo FS Marína vo Zvolene a v Ľudovej hudbe pod vedením M. Oťapku. Navštívil mnohé krajiny v Európe, v Ázii Taivan.