Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú dnes aj keď v  redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska, nevynímajúc našu obec. 

Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí Veľkonočnými sviatkami. 

Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály. A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec fašiangov so sprievodom a s obchádzaním domov a neodmysliteľným pochovávaním basy.

Tohtoročné fašiangy sme pripravili trochu inak,  prijateľnejšie, v príjemnom prostredí  v sále kultúrneho domu. V sobotu  9. februára 2013 sme si zaspomínali na fašiangy, trošku zanôtili na ľudovú nôtu, spoločne sa navečerali a pokračovali voľnou zábavou pri hudbe a tanci až do rána bieleho.

Fašiangové posedenie otvoril náš vzácny hosť p. Anton Budinský z Očovej, ktorého srdcovou záležitosťou je ľudová pieseň a všetko s ňou súvisiace. Z ukážkami hry na rôzne ľudové nástroje  putuje po celom Slovensku. Prijal naše pozvanie a predstavil nám svoje umenie.

Nasledovala typická fašiangová večera – dusená kapusta s klobásou. 
Majster Anton  Budinský pred svojím odchodom ešte zahral niekoľko ľudových piesní za doprovodu harmoniky, navodil tú správnu atmosféru a fašiangová zábava sa mohla začať.