Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Spájajú sa s plesmi, karnevalmi a inými spoločenskými zábavami.

Do nášho zariadenia DSS Detva priniesol fašiangovú náladu pán Anton Budinský, ktorý už dlhé roky navštevuje školy s výchovným koncertom.

Sme radi, že prišiel aj medzi našich prijímateľov, ktorí tak mali možnosť oboznámiť sa s archaickými hudobnými nástrojmi ako je fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, heligónka, či pozauna a ozembuch.

Pán Budinský oživil svoj koncert vtipným slovom, zahral nám do spevu i do tanca.

"Pán Budinský, ďakujeme!"