V uplynulom týždni sa budovou materskej školy na ulici Ľudovíta Štúra vo Svidníku ozývala hra na originálne hudobné nástroje. Protagonistom výchovného koncertu venovanému škôlkarom bol hudobník a zberateľ ľudových piesní z Očovej Anton Budinský.

Hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský

Pán Anton náučnou a zábavnou formou predviedol deťom hru na archaické ľudové nástroje ako je fujara, pišťala, gajdy, drumbľa, heligónka a iné. Učiteľkám a deťom hudobník ukázal ako sa dá hrať aj na „rúre od vysávača“, ak sa chce.

Nakoniec si vybraní "hôrni chlapci" na ľudovú nôtu zatancovali so svojimi učiteľkami. Škôlkari nakoniec pána Antona odmenili niekoľkými ľudovými pesničkami.

Riaditeľka materskej školy Nataša Šepitková na záver za všetky deti a zamestnancov poďakovala umelcovi za veľmi pekný  a originálny výchovný koncert, a ukážku jeho neskrývaného talentu.

Antona Budinského  očarila ľudová pieseň v detstve, začal ich zbierať, a už v 17-tich rokoch odovzdal Slovenskej akadémii vied vyše 600 zozbieraných ľudových piesni z jeho národopisnej oblasti. Pôsobil vo folklórnom súbore SĽUK, dychovej kapele Železničiarka,  neskôr svoj talent a vedomosti  učil na ZUŠ.

Už 25 rokov žije v Podpoľaní v Očovej. Jeho záľubou sú okrem ľudových piesni aj tradičné ľudové nástroje na ktorých vie i výborne hrať. Svojich synov vychoval a prirodzene viedol k hudbe  a k ľudovým nástrojom.

Obaja jeho synovia Martin a Michal sú vynikajúci hráči na cimbal. Starší Martin je zároveň niekoľkonásobným umeleckým reprezentantom Slovenska na medzinárodných súťažiach.
 

Autor: -i.v.-