Na počesť výrobcu cimbalov, Jozefa Tužinského z Novej Bane, usporiadali organizátori podujatia - mesto Nová Baňa, Banskobystrický samosprávny kraj, Konzervatórium J. L. Bellu, Základná umelecká škola Nová Baňa a OZ Cimbal – Anton Budinský - už X. ročník „Na cimbalovú nôtu“.

Tento večer niesol podtitul: Budinskovci v Novej Bani a ich hostia, ktorý sa uskutočnil v  kine Vatra.

 


Rod Budinskovcov má silné hudobné korene v každej generácii, čo nám predviedli aj na pódiu. Ľudové tóny s piesňami zazneli najprv v podaní najmladších členov rodiny – Hanky a Mateja. Hudobnú taktovku prevzali Michal so svojím hudobným zoskupením pod názvom Temperament Cimbal Orchestra a Martin hrou na cimbal s profesionálnym sprievodom na klavíri.

Otec a zároveň starý otec, dobre známy rodák z Novej Bane – Anton Budinský, zavŕšil ľudovými piesňami tento jubilejný ročník.
V programe sa predstavil ženský spevácky zbor Belius z Očovej a folklórna skupina Dolina z Čajkova.

Záverečná pieseň Baňa, Baňa, Nová Baňa... v podaní všetkých účinkujúcich si získala priazeň každého jedného z nás prítomných.


Mgr. Lenka Bieliková